Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Turystyka wędkarska

 

"Ludzie zajmujący się wędkarstwem mogą się
bardzo różnić: są wśród nich pracujący z łopatą
w ręku i wprawieni w obsłudze mikroskopu
elektronowego. Zaczynają wędkować kiedy są
tak młodzi, że z trudem mogą utrzymać kij w
ręku i kończą wtedy gdy są tak starzy, że ta
sama trudność ich spotyka..."
Harlow B. Mills

 

 

Ogólna charakterystyka wędkarstwa

 

Od tysięcy lat człowiek zdobywał w otaczającym środowisku swoje pożywienie, polując, łowiąc ryby i zbierając rośliny, wszystko po to aby zaspokoić głód. Zapewne pierwsi ludzie chwytali ryby gołymi rękami. Surowe warunki bytowania zmuszały ludzkość do twórczego myślenia. Z czasem zauważono, że zaostrzone kije, pręty są skuteczniejsze w połowach niż gołe ręce, później pojawił się pierwszy haczyk - podstawowe narzędzie wędkarza w amatorskim połowie ryb.

 

 

 

Za ojca wędkarstwa uważa się angielskiego duchownego Isaaca Waltona, żyjącego w latach 1593-1683. Jest on autorem słynnego podręcznika pt. "Wędkarz doskonały, czyli kontemplacyjny wypoczynek człowieka". Według ww. autora wędkarstwo jest nie tylko sztuką, ale przede wszystkim odpoczynkiem dla umysłu uspokajającym wzburzone myśli i instynkty zwierzęce.
Wędka jako narzędzie połowu ryb, była znana w Polsce już w okresie przedhistorycznym, o czym świadczą wykopaliska na terenie grodów. W okresie lokacji miast na prawie niemieckim dokumenty lokacyjne niejednokrotnie ograniczały wolne rybołówstwo mieszkańców poszczególnych miejscowości do łowienia ryb na własny użytek za pomocą małych sieci i wędki względnie wędki.
W wiekach XVII i XVIII wędkowanie, traktowane jako zabawa osób możnych, uprawiane było na północnych terenach Polski. Jednak jeszcze w roku 1837 łowy rozrywkowe rybołówstwa wędkowego były u nas w małej cenie i prawie powszechnie uznawane za zabawę dziecinną. Zalążki współczesnego nam wędkarstwa szczególnie były widoczne na południowych krańcach Polski, należących do zaboru austriackiego, gdzie była stosunkowo większa swoboda niż na pozostałych terenach zaborów. Dlatego właśnie tam podjęto próbę ujęcia wędkarstwa w ramy organizacyjne.
Dnia 13 lipca 1879 r. w Krakowie przyjęto uchwałę o utworzeniu Krajowego Towarzystwa Rybackiego. Tak powstała pierwsza społeczna organizacja na ziemiach polskich zajmująca się całokształtem problematyki rybactwa i wędkarstwa.

 Potrzeba wypoczynku i rekreacji narasta w miarę wzrostu tempa rozwoju współczesnej cywilizacji, która wśród wielu pozytywów naraża człowieka także na stres. Tłumaczy to w dużej mierze ogromny rozwój masowego ruchu turystycznego w ostatnich trzydziestu latach.
Najlepsze warunki wypoczynku fizyczne oraz psychicznego zapewnia człowiekowi - co jest powszechnie uznawane - środowisko umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przyrodą. Warunek ten zapewnia z reguły bogate pod względem walorów przyrodniczych środowisko wodne, zarówno sam zbiornik jak i powiązane z nim najbliższe otoczenie.
Najbardziej ścisły kontakt z tym otoczeniem integralnie wiąże się z aktywnością wędkarską, czym właśnie należy tłumaczyć szczególny rozwój tej formy spędzania wolnego czasu. Tylko racjonalny i pożyteczny wypoczynek może skutecznie przyczynić się do wzrostu poziomu naszego życia, poprzez coraz aktywniejszą działalność. Nabieramy do niej sił angażując się silnie w polu rekreacyjnym. Średnio co czterdziesty Polak wybiera właśnie wędkarstwo jak lekarstwo na zmęczenie fizyczne i napięcia psychiczne.

 

 

 

 

Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke